سازمان آب و برق

سفارش تابلوی گلیم فرش لوگوی سازمان آب و برق از مجموعه دستانو در تابستان ۱۴۰۱ .

سفارش سازمان آب و برق خوزستان (آبفا) در پاییز ۱۴۰۲ شامل پکیج های صنایع دستی و سوغات خوزستان 

نمونه پکیج صنایع دستی و سوغات دستانو
پکیج سوغات و صنایع دستی خوزستان