سازمان های همکار

در این بخش سازمان ها و نهادهایی که تا به امروز با مجموعه دستانو همکاری داشته اند، معرفی می شوند.

 

سازمان آب و برق خوزستان
بیمه ایران
دانشگاه جندی شاپور

سازمان آب و برق خوزستان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز
کانون وکلا
شرکت دلوار

دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه دلوار

بانک سپه
بانک ملی ایران
توسعه نیشکر
بانک مسکن
شرکت فولاد خوزستان
هتل گیت بوستان

بانک مسکن