بشقاب میناکاری

بشقاب میناکاری محصولی است که اوج هنر زیبای نقاشی را نشان می دهد. هنر میناکاری روی سفال، هنری از خاک و آتش است. این بشقاب زیبای میناکاری علاوه بر استفاده به عنوان ظروف پذیرایی می تواند به عنوان یک دیوارکوب، زینت بخش فضای اتاق شما باشد.

× پشتیبانی آنلاین