قندان پایه دار قلمزنی

قندان پایه دار قلمزنی محصولی است که در نهایت ظرافت و زیبایی طراحی شده و سپس با دستان هنرمندان قلمزنی دستانو، این طرح زیبا بر روی فلز نشسته است. محصولی که ماندگار بوده و اوج هنر را در صنایع دستی ایران زمین نشان می دهد.

× پشتیبانی آنلاین