گلدان مسی قلمزنی

گلدان مسی قلمزنی محصولی است زیبا که در نهایت ظرافت طراحی شده و سپس با دستان هنرمندان قلمزنی دستانو، این طرح زیبا بر روی فلز نشسته است. محصولی که ماندگار بوده و اوج هنر را در صنایع دستی ایران زمین نشان می دهد.

× پشتیبانی آنلاین