کاسه و بشقاب تذهیب

کاسه و بشقاب تذهیب اوج هنر نقاشی روی سفال را به تصویر می کشد. در هنر تذهیب کاری روی سفال، استادکار طرح را بر روی سفال کشیده و سپس آن را رنگ آمیزی می کند. موارد استفاده این ست کاسه و بشقاب تذهیب کاری شده، متنوع هستند.

× پشتیبانی آنلاین