تابلو معرق

این محصول تابلو معرق چوب نام دارد. معرق چوب یکی از هنرهای بسیار زیبا از صنایع دستی ایران است. دقت و ظرافت از ملزومات اصلی برای انجام این هنر است. معرق در حقیقت کنار هم چیدن تکه های چوب های رنگی بر روی یک صفحه است.

× پشتیبانی آنلاین