پارچ تذهیب کاری

پارچ تذهیب کاری یکی از محصولات تذهیب دستانو است که طرح و نقش زیبا به همراه رنگ بکار رفته برای نقاشی آن، شکل بسیار زیبایی به آن بخشیده است. یادآور تاریخ ایران زمین بوده که می تواند زیبایی و اصالت را به دکوراسیون خانه یا محل کار شما ببخشد.

× پشتیبانی آنلاین