ست هفت سین

ست هفت سین میناکاری محصولی است که اوج هنر زیبای نقاشی را نشان می دهد. هنر میناکاری روی سفال، هنری از خاک و آتش است. این ست هفت سین زیبای میناکاری علاوه بر استفاده به عنوان هفت سین، می تواند به عنوان ظروف دکوری، زینت بخش فضای دکوراسیون شما باشد.

× پشتیبانی آنلاین