ست دیوارکوب سه تکه

این ست دیوارکوب سه تکه هنر نقاشی روی سفال را به تصویر می کشد. در این رشته از صنایع دستی، استادکار طرح را بر روی سفال کشیده و سپس آن را رنگ آمیزی می کند. این دیوارکوب زیبا هنر دست هنرمندان خوزستانی بوده و می تواند زینت بخش فضای اطراف شما باشد.

× پشتیبانی آنلاین