ست تنگ و لیوان

ست تنگ و لیوان میناکاری محصولی است که اوج هنر زیبای نقاشی را نشان می دهد. هنر میناکاری روی سفال، هنری از خاک و آتش است. این ست تنگ و لیوان زیبای میناکاری علاوه بر استفاده به عنوان ظروف پذیرایی می تواند به عنوان ظروف دکوری، زینت بخش فضای دکوراسیون شما باشد.

× پشتیبانی آنلاین