تابلو ویترای الله

تابلو ویترای الله محصولی از استادکاران مجموعه دستانو است که مقابل دیدگان پر مهر شما قرار گرفته است. ویترای یا هنر نقاشی روی شیشه، یکی از صنایع دستی ظریف ایران زمین است که در نهایت زیبایی و مهارت هنرمند، بر روی شیشه تصویر می شود.

× پشتیبانی آنلاین