بشقاب تذهیب

بشقاب تذهیب کاری شده، اوج هنر نقاشی روی سفال را به تصویر می کشد. در این رشته از صنایع دستی، استادکار طرح را بر روی سفال کشیده و سپس آن را رنگ آمیزی می کند. موارد استفاده این بشقاب ها متنوع هستند.

 

× پشتیبانی آنلاین