ساعت میناکاری

ساعت میناکاری محصولی است که اوج هنر زیبای نقاشی را نشان می دهد. هنر میناکاری روی سفال، هنری از خاک و آتش است. این ساعت زیبای میناکاری علاوه بر استفاده به عنوان ساعت می تواند به عنوان یک اثر هنری، زینت بخش فضای اتاق شما باشد.

× پشتیبانی آنلاین